Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679

Deklaracja dostępności Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach

Zespół Placówek Oświatowych w Borkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach.

 • data publikacji strony internetowej:
 • data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty cyfrowe typu pdf, doc, docx, odt nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia:
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dział administracji.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 81 85 74 240

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach
 • adres: ul. Wojska Polskiego 25
  21-345 Borki
  woj. lubelskie
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 81 857 42 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły zaprojektowano cztery wejścia. Istnieją trzy wejścia dostępne dla uczniów szkoły podstawowej oraz jedno dla uczniów przedszkola Dwa wejścia do szkoły od strony ulicy Wojska Polskiego, jedno zaopatrzone w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia od ulicy Spółdzielczej prowadzą tylko schody. Istnieje jeszcze trzecie wejście od strony zachodniej, prowadzące wprost z parkingu. Wejścia do przedszkola od strony ulicy Wojska Polskiego również zaopatrzone w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych.
 2. Budynek posiada dodatkowo wyjścia ewakuacyjne umieszczone zarówno na parterze jak i bezpośrednio z piwnic.
 3. Wejście odbywa się schodami z poręczą.
 4. Budynek posiada trzy klatki schodowe.
 5. Budynek nie posiada windy do transportu osób.
 6. Obok budynku, od strony ulicy Spółdzielczej znajduje się parking dla Interesantów i Pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach.
 7. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 8. W szkole na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skróty klawiaturowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Zmiana wersji kontrastowej - odwrócenie kolorów,  monochromatyczny, ciemny kontrast, jasny kontrast, niskie nasycenie, wysokie nasycenie, podświetlenie linków, podświetlenie nagłówków.
 2. Czytnik ekranu - przeglądarka czyta na głos wybrany tekst na stronie w języku strony.
 3. Nawigacja po klawiaturze - możliwość nawigacji za pomocą klawiatury, dzięki czemu strona jest łatwo dostępna bez użycia myszy.
 4. Możliwość zmiany rozmiaru czcionki - łatwe dostosowanie tekstu do swoich potrzeb, ustawienia rozmiaru czcionki, wysokości linii i odstępów między literami.
 5. Widoczny fokus - znaczenie miejsca, które aktualnie oczekuje na sygnały wprowadzane przez użytkownika za pomocą klawiatury (naciśnięcia klawiszy).

Sterowanie menu strony:

TAB - zaznacza kolejny element.
SHIFT + TAB - zaznacza poprzedni element.
ENTER - przenosi nas do linkowanej treści.
Strzałka w prawo - przenosi fokus na następny element na pasku menu.
Strzałka w lewo - przenosi fokus na poprzedni element na pasku menu.
Strzałka w dół  - otwiera podmenu i przenosi fokus na pierwszą pozycję w podmenu.
Strzałka w górę - otwiera podmenu i przenosi fokus do ostatniej pozycji w podmenu.
Home - przenosi fokus na pierwszy element na pasku menu.
End  - przenosi fokus na ostatni element na pasku menu.