Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679
Opłata za dożywianie w listopadzie w klasach I - VIII wynosi 85,50 zł. 
Opłata za dożywianie w listopadzie w przedszkolu wynosi 105,00 zł. 
Opłaty można dokonywać na konto bankowe o numerze:
49 8046 1012 2007 0552 1757 0006
lub w sekretariacie szkoły.
Prosimy również o uregulowanie zaległych opłatach za dożywianie.