Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kalendarz

Październik 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aktualności

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia  – ich ocenianie polega na rozpoznawaniu przez

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy

programowej określonej w przepisach ogólnie obowiązujących oraz realizowanych

w szkole programów nauczania,

2) zachowanie ucznia – ocenianie polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad

współżycia społecznego oraz norm etycznych.

Copyright © 2009 - 2018 Marek Sikora Rights Reserved.