Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679

W naszej  społeczności szkolnej 29 października obchodziliśmy XXIII Dzień Papieski, który upamiętnia wydarzenie z dnia  16 października 1978 r., kiedy to Karol Wojtyła został Papieżem. XXIII Dzień Papieski przebiegał pod hasłem „Cywilizacja życia”.

W naszej szkole, która nosi imię Jana Pawła II, był to dzień szczególny. Co roku w Święto Patrona Szkoły odbywa się również uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych. W niedzielę, 29 października, cała społeczność szkolna udała się do parafialnego kościoła, by wziąć udział we Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Kazimierza Dudka. Po czym uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście zebrali się na sali gimnastycznej, na której kontynuację miała dalsza część uroczystości. Wszystkich zebranych powitała pani dyrektor Urszula Oprawska-Abdułłajew. W swoim wystąpieniu pani dyrektor przypomniała sylwetkę Św. Jana Pawła II podkreślając, iż pontyfikat Papieża Polaka powinien trwać w nas, w społeczności szkolnej ze względu na wartości i przesłanie, które on przynosił w kontekście rodziny, dzieci i młodzieży.

W kolejnej części uroczystości mogliśmy obejrzeć montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Był on nawiązaniem do hasła przewodniego XXIII Dnia Papieskiego. Wysublimowane recytacje, uświetnione pięknym śpiewem chóru i solistów. Część artystyczna wzbudziła ogromne wzruszenie i skłoniła do refleksji, uwrażliwiając na fundamentalne prawdy wiary.

Po części artystycznej głos zabrał Wójt Gminy Borki ppłk rez. dr Radosław Sałata, który podkreślił powagę i wyjątkowość uroczystości, po czym zwrócił się do pierwszoklasistów, mówiąc, iż są przyszłością lokalnej społeczności oraz zapowiedzią silnego, mądrego i odpowiedzialnego pokolenia.  

Dla klasy pierwszej najważniejszym punktem Święta Patrona było ślubowanie, czyli uroczyste przyjęcie w poczet Uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkach. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie. A następnie przyjęli na siebie zobowiązanie bycia dobrym uczniem, tolerancji i empatii dla innych ludzi.  Ślubując, Uczniowie zobowiązali się również do szacunku wobec Ojczyzny, tradycji, kultury. Pasowania dokonała pani dyrektor Urszula Oprawska-Abdułłajew. Potem pierwszoklasiści wspaniale zaśpiewali przygotowaną piosenkę, zostali nagrodzeni przez zgromadzonych gości gromkimi brawami. Na koniec, głos zabrała pani dyrektor Urszula Oprawska-Abdułłajew, która pogratulowała pierwszakom i przypomniała, że przed nimi bardzo ważne zadanie, jakim jest pilna nauka. Pani dyrektor Urszula Oprawska-Abdułłajew w swoim przemówieniu życzyła wszystkim, aby czas nauki w szkole był zarówno piękną przygodą, jak i okresem kształtowania przyszłości.

Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek w postaci kremówek papieskich, na który zostali zaproszeni wszyscy zebrani.

2 uczennice przemawiające do mikrofonu stojące na tle dekoracji granatowej i kolorów białym, żółtym flagi papieskiej, jedna śpiewająca w sukience druga ubrana w beret trzymająca kolorową torbę w ręku
uczeń ubrany na galowo w czapce granatowej odbijający palec w księdze ślubowania w tle wychowawczyni
uczennica uśpiewająca na scenie, w tle dekoracja w kolorze granatowym z cytatem oraz JP 2
chór szkolny ubrany na galowo z żółtymi chustami na szyi, kwiaty stojące obok chóru w kolorach papieskich
uczennica ubrana na galowo na tle kolorów papieskich
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
wszyscy uczestnicy akademii dnia papieskiego na scenie
nauczycielka czytająca w kościele na tle ołtarza głównego
publiczność na szkolnych obchodach dnia papieskiego (ksiądz, dyrektor, wójt  oraz pozostali uczestnicy)
grupa pierwszoklasistów ubranych na galowo
uczniowie klasy 1 w rękami wyciągniętymi do ślubowania
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
2 uczniów, w tle dekoracja dnia papieskiego
2 uczniów przemawiających do mikrofonu stojące na tle dekoracji granatowej i kolorów białym, żółtym flagi papieskiej, jedna śpiewająca w sukience druga ubrana w beret trzymająca kolorową torbę w ręku, uczeń w jasnej marynarce
poczet sztandarowy szkoły występujący do ślubowania, w tle dekoracja dnia papieskiego
3 uczniów na galowo z czapkami granatowymi na głowie
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
uczennica ubrana na galowo na tle kolorów papieskich
uczniowie składający róże pod popiersiem Jana Pawła 2
3 uczniów przemawiających do mikrofonu stojące na tle dekoracji granatowej i kolorów białym, żółtym flagi papieskiej, jedna śpiewająca w sukience druga ubrana w beret trzymająca kolorową torbę w ręku, uczeń w jasnej marynarce
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
uczeń ubrany na galowo w czapce granatowej odbijający palec w księdze ślubowania
uczeń ubrany na galowo w czapce granatowej odbijający palec w księdze ślubowania
4 uczennice przemawiające do mikrofonu stojące na tle dekoracji granatowej i kolorów białym, żółtym flagi papieskiej
wszyscy uczniowie klasy 1 z wychowawczynią i panią dyrektor, w tle dekoracja dnia papieskiego
pani dyrektor ubrana na jasno przemawiająca do mikrofonu, w tle dekoracja w kolorze granatowym z cytatem, flagą papieską i flagami państwowymi
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
3 uczniów w białych fartuchach przebranych za lekrarzy na tle dekoracji dnia papieskiego
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
poczet sztandarowy szkoły występujący do ślubowania, w tle dekoracja dnia papieskiego
uczennica ubrana na galowo śpiewająca na scenie, w tle dekoracja w kolorze granatowym z cytatem, flagą papieską oraz JP 2
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
2 uczniów przemawiających do mikrofonu stojące na tle dekoracji granatowej i kolorów białym, żółtym flagi papieskiej, jedna śpiewająca w sukience druga ubrana w beret trzymająca kolorową torbę w ręku, uczeń w jasnej marynarce
uczeń ubrany na galowo w czapce granatowej odbijający palec w księdze ślubowania w tle wychowawczyni
uczeń ubrany na galowo w czapce granatowej odbijający palec w księdze ślubowania , w tle wychowawczyni ubrana na galowo
uczennica ubrana na galowo śpiewająca na scenie, w tle dekoracja w kolorze granatowym z cytatem oraz JP 2
uczeń w białej sutannie przebrany za papieża oraz uczeń w jasnej marynarce, prowadzą dialog, w tle dekoracja dnia papieskiego
6 uczniów klasy 1 ubranych na galowo
uczeń ubrany na galowo w czapce granatowej odbijający palec w księdze ślubowania
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
uczniowie klasy 1 idący z różami w kolorze czerwonym pod popiersie Jana Pawła 2
nauczyciel w garniturze prowadzący uroczystość przemawiający do mikrofonu, w tle dekoracja w kolorze granatowym z cytatem, flagą papieską i flagami państwowymi
poczet sztandarowy szkoły wychodzący z kościoła wraz z opiekunem
grupa 5 uczniów klasy 1 ubrana na galowo w czapkach granatowych trzymająca dyplomy pasowania na ucznia
uczeń w jasnej marynarce przemawiający do mikrofonu stojący na tle dekoracji granatowej i kolorów białym, żółtym flagi papieskiej
uczennica ubrana na galowo w czapce granatowej odbijająca palec w księdze ślubowania
2 uczennice śpiewające na scenie, w tle dekoracja w kolorze granatowym z cytatem, flagą papieską oraz JP 2
uczennica ubrana na galowo w czapce granatowej odbijająca palec w księdze ślubowania
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
1 uczeń trzymający wiosło,  drugi narty a 3 piłkę na tle dekoracji dnia papieskiego
uczennica ubrana na galowo śpiewająca na scenie, w tle dekoracja w kolorze granatowym z cytatem oraz JP 2
scena i dekoracja z okazji dnia papieskiego w kolorze granatowym z flagą papieską, cytatem i JP 2 oraz flagi państwowe
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
uczennica ubrana na galowo w czapce granatowej odbijająca palec w księdze ślubowania
5 uczniów klasy 1 ubranych na galowo
5 uczniów klasy 1 ubranych na galowo
wójt gminy w marynarce przemawiający do mikrofonu, w tle dekoracja dnia papieskiego
2 uczennice prowadzące dialog z uczniem przebranym w sutannę za papieża
uczeń ubrany na galowo w czapce granatowej odbijający palec w księdze ślubowania
2 uczennice przemawiające do mikrofonu stojące na tle dekoracji granatowej i kolorów białym, żółtym flagi papieskiej
nauczycielka czytająca w kościele na tle ołtarza głównego
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
uczennica ubrana na galowo w czapce granatowej odbijająca palec w księdze ślubowania
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
poczet sztandarowy wychodzący z terenu kościoła, a za nim grupa uczniów i rodziców przechodząca na szkolne obchody dnia papieskiego
uczeń ubrany na galowo w czapce granatowej odbijający palec w księdze ślubowania
uczennica czytająca w kościele na tle ołtarza głównego
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
4 uczniów klasy 4 mówiących do mikrofonu, w tle dekoracja dnia papieskiego
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
grupa uczniów ubranych na galowo przemawiających do mikrofonu
pani dyrektor pasująca ołówkiem w kolorze zielonym na ucznia szkoły podstawowej
3 uczniów w białych fartuchach przebranych za lekarzy na tle dekoracji dnia papieskiego  oraz 1 przebrany za papieża w białej sutannie
2 uczennice śpiewające na dniu papieskim, w tle dekoracja
XXIII Dzień Papieski cz.1