Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679

 Przedmiot / imię i nazwisko nauczyciela

Edukacja przedszkolna:

 • mgr Agnieszka Bielewska
 • mgr Agnieszka Górna
 • mgr Jolanta Guz
 • mgr Monika Szewczyk 

Edukacja wczesnoszkolna:

 • mgr Dorota Rapacewicz
 • mgr Justyka Kruszyńska - Bącik
 • mgr Dorota Bajdak
 • mgr Ewa Frączek
 • mgr Jolanta Skowron
 • mgr Ewelina Gajda - Fijałek

Biologia:

 • mgr Agnieszka Ciołek

Fizyka:

 • mgr Roman Rawelec

Chemia:

 • mgr Agnieszka Ciołek

Przyroda: 

 • mgr Agnieszka Ciołek

Matematyka:

 • mgr Agnieszka Ciołek
 • mgr Urszula Oprawska - Abdułłajew
 • mgr Roman Pawelec
 • mgr Marek Sikora

Język polski:

 • mgr Barbara Kalitka-Zelent 
 • mgr Karolina Sałata

Język angielski:

 • mgr Małgorzata Górna
 • mgr Agnieszka Kochańska

Język niemiecki:

 • mgr Justyna Kruszyńska - Bącik

Plastyka:

 • mgr Dorota Rapacewicz

Technika:

 • mgr Roman Pawelec
 • mgr Marek Sikora 

Informatyka:

 • mgr Marek Sikora 
 • mgr Robert Stępniewski

Historia:

 • dr Danuta Witek

Wiedza o społeczeństwie:

 • mgr Robert Stępniewski

Geografia:

 • mgr Aldona Sobczuk

Religia:

 • mgr Anna Badziak
 • mgr Violetta Rogulska

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • mgr Robert Stępniewski

Wychowanie fizyczne:

 • mgr Tomasz Kwapiszewski
 • mgr Dariusz Wołek
 • mgr Tomasz Mitura 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • mgr Tomasz Mitura 

Muzyka:

 • mgr Magdalena Mitura

Biblioteka:

 • mgr Grzegorz Oprawski

Pedagog /  Pedagog specjalny:

 • mgr Anna Niewęgłowska
 • mgr Dorota Rapacewicz

Nauczyciel współorganizujący kształcenie:

 • mgr Sandra Grochowska
 • mgr Anna Niewęgłowska
 • mgr Marta Adamowicz
 • mgr Magdalena Jabłońska
 • mgr Grzegorz Oprawski

Psycholog:

 • mgr Grzegorz Grochecki

Nauczyciel zajęć specjalistycznych:

 • mgr Grzegorz Oprawski
 • mgr Anna Niewęgłowska
 • mgr Sandra Grochowska