Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679

Klub działa od 2000 roku. Członkami Klubu są uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach. Głównym celem działania Klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły, angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych oraz uczestniczenie w imprezach sportowych.