Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679

Grzegorz Oprawski –  Prezes Zarządu

Karolina Sałata – Sekretarz Zarządu

Hanna Spocińska – Skarbnik

Małgorzata Górna – Członek Zarządu