Ułatwienia dostępu

Zespół Placówek Oświatowych
w Borkach
zpo.borki@gminaborki.pl
ul. Wojska Polskiego 25,
21-345 Borki
(81) 857 42 40
609 102 679

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bystrzyca” w Borkach prowadzi zapisy nowych członków Klubu. Członkami UKS „Bystrzyca” mogą być uczniowie szkoły, ich rodzice (opiekunowie) oraz nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację i zapłacą wpisowe (jeden złoty).

Do głównych zadań Klubu należy upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako jednej z form spędzania czasu wolnego oraz tworzenie warunków do rozwoju zdolności i zainteresowań sportowych.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Klubie a tym samym do wspierania jego działalności.