Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kalendarz

Kwiecień 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zespół Placówek Oświatowych w  Borkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zpoborki.pl/

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 25.07.2009 r.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 29.03.2022 r.

Data sporządzenia deklaracji: 29.03.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

 • elementy, które nie są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
  • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • zdjęcia dodane przed dniem 19 października nie posiadają opisów oraz tekstu alternatywnego
  • artykuły tekstowe nie spełniają norm pod względem wielkości oraz czcionki
 • powody braku dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest dział administracji, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 85 74 240. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły zaprojektowano cztery wejścia. Istnieją trzy wejścia dostępne dla uczniów szkoły podstawowej oraz jedno dla uczniów przedszkola Dwa wejścia do szkoły od strony ulicy Wojska Polskiego, jedno zaopatrzone w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia od ulicy Spółdzielczej prowadzą tylko schody. Istnieje jeszcze trzecie wejście od strony zachodniej, prowadzące wprost z parkingu. Wejścia do przedszkola od strony ulicy Wojska Polskiego również zaopatrzone w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych.
 2. Budynek posiada dodatkowo wyjścia ewakuacyjne umieszczone zarówno na parterze jak i bezpośrednio z piwnic.
 3. Wejście odbywa się schodami z poręczą.
 4. Budynek posiada trzy klatki schodowe.
 5. Budynek nie posiada windy do transportu osób.
 6. Obok budynku, od strony ulicy Spółdzielczej znajduje się parking dla Interesantów i Pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach.
 7. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 8. W szkole na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Copyright © 2009 - 2024 Marek Sikora Rights Reserved.