Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kalendarz

Maj 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Historia Szkoły w Borkach

Kalendarium wydarzeń

Sierpień 1945 r. - Powstaje koncepcja założenia szkoły w Borkach. Inicjatorami byli: Jan Żuk- kierownik szkoły w Tchórzewku i mieszkańcy: Stanisław Rolak, Michał Sikora, Jan Szewczyk,
Michał Markowski, Jan Sikora, Stanisław Pawelec, Stanisław Grochoła, Franciszek Lis,
Jan Banach.

6

Porządkowanie terenu wokół szkoły

Październik 1945 r. - Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie (KOSL) zatwierdza wniosek utworzenia Szkoły Powszechnej w Borkach z siedzibą w pałacu Jaźwińskich. Wniosek złożył
Stanisław Grochoła do Władysława Hobota- Inspektora Szkolnego w Radzyniu Podlaskim.

5

Pierwsza siedziba szkoły

Na pomieszczenie szkoły zaproponowano pałac Jaźwińskich. Po uzyskaniu zgody
Wydziału Oświaty Rolniczej na odstąpienie tego obiektu, inspektor szkolny
dnia 1 grudnia 1945 r. mianował Jana Żuka na kierownika nowej placówki.

 

1 grudnia 1945 r. - Jan Żuk zostaje mianowany kierownikiem szkoły i pełni tę funkcję do 1965 r. W szkole pracuje Maria Żuk -żona i Jan Socha- ksiądz.

4

Jan Żuk i Maria Żuk z uczniami

8 stycznia 1946 r.

-

KOSL wyraża zgodę na oficjalne rozpoczęcie nauki w sześcioklasowej Szkole Powszechnej w Borkach.

1948/1949 r.

-

Stopień organizacyjny szkoły zostaje podniesiony z sześcioklasowej na siedmioklasową.

1948 r.

-

Kierownik Szkoły Rolniczej, która mieściła się w tym samym budynku, planuje usunięcie Szkoły Powszechnej, a władze wojewódzkie nie wyrażają zgody na zaadoptowanie budynku stojącego obok pałacu Jaźwińskich.

1948 r. 

-

Z inicjatywy mieszkańców powstaje Komitet Budowy Szkoły, którego założycielami byli: Stanisław Rolak, Stanisław Grochoła, Franciszek Lis, Maria Żuk.

1950 r.

-

Po zgromadzeniu funduszy na remont szkoły Komitet Budowy Szkoły zostaje rozwiązany.

1951 r.

-

Zostaje przeprowadzony remont szkoły. Odnowiono izby lekcyjne. Powstała świetlica, której opiekunem została Wanda Jańczak-nauczycielka.

1954 r.

-

Zwiększa się liczba pomieszczeń lekcyjnych, w wyniku opuszczenia pałacu Jaźwińskich przez Gminną Radę Narodową.

1956 r.

-

W budynku szkolnym zostaje wykonana instalacja elektryczna.

1961 r.

-

Po opuszczenia pałacu Jaźwińskich przez pocztę, cały budynek przechodzi w użytkowanie szkoły.

1965 r.

-

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Seweryn Protaś i pełni tę funkcję do 1971 roku.

1965/1966 r.

-

W wyniku reformy oświatowej wprowadzono ośmioklasową szkołę.

1971 r.

-

Funkcję dyrektora szkoły pełni Stanisław Paszko do roku 1974.

1973 r.

-

Szkołę Podstawową przekształcono w Zbiorczą Szkołę Gminną.

1974 r.

-

Funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Maciej Jesionowski do roku 1975.

1974 r.

-

Przy szkole powstaje boisko. Wyznaczony został plac do gry w piłkę siatkową
i koszykową, położono dywanik asfaltowy.

Grudzień 1975 r.

-

Zakończony został kolejny remont pałacu, w wyniku którego oddano do użytku część parterową i podpiwniczenia. Odnowiono sześć klas lekcyjnych, świetlicę, pomieszczenie kuchenne.

1975 r.

-

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Lublinie szkoła w Borkach została przekształcona na Zbiorczą Szkołę Gminną.

1975 r.

-

Powołano Zespół Administracyjny, którym kieruje Krystyna Sikorska.

1975 r.

-

Utworzona została Gminna Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). 

1975 r.

-

Funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Eugeniusz Słonecki do roku 1984.

1975 r.

-

W wyniku modernizacji budynku pozyskano trzy sale lekcyjne, gabinet dyrektora, harcówkę, węzeł sanitarny.

1977 r.

-

Przy szkole utworzono Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), jego komendantem została Halina Szymanek.

1977 r.

-

Został zakończony remont wewnątrz budynku szkoły. Tworzone są klasopracownie.

1977 r.

-

Obowiązkiem szkolnym objęto dzieci sześcioletnie, powstaje tzw. zerówka. 

1982 r.

-

Zostały zakończone prace przy elewacji budynku. 

1984 r.

-

Zbiorcza Szkoła Gminna zostaje przekształcona na Zbiorczą Szkołę Filialną. 

1984 r.

-

Funkcję dyrektora szkoły pełni Stanisław Paszko do roku 1986.

1985 r.

-

Powołano Gminne Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół.

1986 r.

-

Dyrektorem szkoły zostaje Halina Szymanek i pełni tę funkcję do 1989 roku.

1988 r.

-

Rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolnego.

1989 r.

-

Funkcję dyrektora szkoły pełni Marta Skulimowska do 2000 roku.

1994 r.

-

Wstrzymano budowę szkoły w Borkach (inwestycja była finansowana z budżetu państwa). Z powodu trudności finansowych, gospodarczych w kraju oraz niżu demograficznego obawiano się, że budynek nie będzie w pełni wykorzystany.

1995 r.

-

Zostają dokonane korekty w dotychczasowym projekcie budowy szkoły. Funkcję inwestora przejął Urząd Gminy w Borkach.

1995 r.

-

Odbywają się uroczystości z okazji 50-lecia działalności szkoły. Szkole Podstawowej
w Borkach zostaje nadany sztandar.

9

1996 r.

-

Zostają wznowione prace przy budowie nowego obiektu szkolnego.

9

Budynek nowej szkoły w czasie budowy

1999 r.

-

W wyniku reformy oświatowej zostają wprowadzone sześcioklasowe szkoły Podstawowe (funkcję dyrektora pełni Marta Skulimowska) i gimnazja (funkcję dyrektora pełni
mgr Dariusz Dudek).

01 września 2000 r.

-

Funkcję dyrektora szkoły podstawowej pełni mgr Urszula Oprawska- Abdułłajew do dnia
04 października 2002 roku.

2001 r.

-

Następuje oddanie nowego budynku szkolnego do użytku szkole podstawowej i gimnazjum.

05 października 2002 r.

-

Oficjalne otwarcie szkoły w Borkach. Podczas uroczystości zostaje poświęcenie popiersie Jana Pawła II, patrona szkoły podstawowej i gimnazjum, przez ks. Biskupa Ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego.

   8

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Henryka Mateusiaka - Wójta Gminy Borki

12 października 2003 r.

-

Zostaje nadany i poświęcony Sztandar Gimnazjum w Borkach.

13

Sztandar poświęcił ks. Prałat Henryk Hołoweńko
i ks. Michał Rozwadowski-Proboszcz Parafii w Borkach
 

01 lutego 2003 r.

-

Funkcję dyrektora szkoły podstawowej pełni mgr Elżbieta Dziadosz do dnia 31 sierpnia 2007 roku.

Marzec 2005 r.

-

Odbywa się spotkanie członków ZNP z okazji 100-lecia powstania i działalności organizacji zrzeszającej nauczycieli.

7 kwietnia 2005 r.

-

Społeczność szkolna uczestniczy w mszy żałobnej w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II i marszu milczenia przebiegającego ulicami Bork.

27 kwietnia 2005 r. 

-

Z wizytą w szkole gości biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

Listopad 2006 r.

-

Podczas obchodów „Dnia Papieskiego” zostają posadzenie trzy dęby upamiętniających postacie: Jana Pawła II, Stefana Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia,
ks. Leopolda Mosaka- budowniczego świątyni w Borkach.

1 września 2007 r.

-

Zostaje utworzony Zespół Szkół w Borkach. W skład wchodzi szkoła podstawowa
i gimnazjum.

2007 r.

-

Na dyrektora Zespołu Szkół powołano mgr Dariusza Dudka, funkcję tę pełni do 2009 roku.

23 listopada 2008 r.

-

Do użytku zostaje oddany kompleks boisk w ramach programu
"MOJE BOISKO-ORLIK 2012”. W uroczystości uczestniczyli Tadeusz Sławecki– Poseł na Sejm RP VI kadencji, Krzysztof Grabczuk- Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski– Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, ks. Marek Matusik– Proboszcz Parafii w Borkach, Henryk Mateusiak– Wójt Gminy Borki, Dariusz Dudek– Dyrektor Zespołu Szkół w Borkach.

1

Wspólna modlitwa tuż przed przecięciem wstęgi

2009 r.

-

Zespół Szkół w Borkach zostaje przekształcony w Zespół Placówek Oświatowych (ZPO)
w Borkach. W skład ZPO wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. JP II, Publiczne Gimnazjum im. JP II, Publiczne Przedszkole.

2009 r.

-

Funkcję dyrektora ZPO pełni mgr Dariusz Dudek do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

13 kwietnia 2010 r.

-

Społeczność szkolna uczestniczy w mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.

Maj 2011 r.

-

Poświęcenie pomnika Jana Pawła II, który znajduje się Przy Zespole Placówek Oświatowych w Borkach. Postument wzniesiono przed szkołą od strony kościoła.

  1211

Pomnik poświęcił ks. Marek Matusik   

Maj 2014 r.

-

W ZPO w Borkach obchodzono uroczystość z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Podczas uroczystości Lucjan Kotwica- starosta radzyński odsłonił pamiątkową tablicę, umiejscowioną pod popiersiem Jana Pawła II, a poświęcił ks. Marek Matusik- proboszcz parafii w Borkach.

   IMG 48607

   Lucjan Kotwica                                                                   ks. Marek Matusik

01 kwietnia 2015 r.

-

Funkcję dyrektora ZPO w Bokach pełni wicedyrektor mgr Katarzyna Krasucka do dnia
31 maja 2015 roku.

01 czerwca 2015 r.

-

Na dyrektora ZPO powołano mgr Katarzynę Krasucką i funkcję tę pełni do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

01 września 2015 r.

-

Na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach powołano mgr Romana Pawelca.

Marzec 2016 r.

-

"Historię szkoły w Borkach. Kalendarium wydarzeń” w latach 1945-2016 opracowała 
dr Danuta Witek

     
     
     
     

Copyright © 2009 - 2024 Marek Sikora Rights Reserved.